ثبت ورود

Login

نام كاربري
رمز عبور
ياداوري
بازيابي رمز عبور!
بازيابي نام كاربري!

ثبت

فيلدهاي ضروري *
نام
نام كاربري
رمز عبور
Verify password
ايميل
Verify email

تلفن مدل TL-D 5010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دارای دو سیستمFSK/ TMDF                                       

شصت و یک حافظه تماس ورودی و قابلیت برگشت              

دادن تماسCALL BACK                                               

شانزده حافظه تماس خروجی به همراه زمان و مدت

مکالمه و قابلیت تکرار خودکار آخرین تماس                    

61 حافظه شماره تماس های مهم VIP

قابلیت فیلتر نمودن کد محلی                                        

  قابلیت شماره گیری قبل از شنیدن صدای بوق آزاد

نشانگر ماه، سال و ساعت                                            

20 نوع زنگ متفاوت

5 سطح تنظیم نور صفحه نمایشگر                                  

3 سطح تنظیم صدای زنگ

قابلیت تنظیم مدت قطع موقت FLASH                           

زنگ ساعت و بیدار باش

موزیک انتظار                                                            

دارای آیفون

 

 

 

 

تلفن مدل TL-D 5020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارای دو سیستم FSK/DTMF                                              

شصت و یک حافظه تماس ورودی و قابلیت برگشت

دادن تماس CALL BACK                                                    

شانزده حافظه تماس خروجی به همراه مدت و زمان

مکالمه و قابلیت تکرار خودکار آخرین تماس                           

شصت و یک حافظه شماره تماس های مهم VIP

قابلیت فیلتر نمودن کد محلی                                               

قابلیت شماره گیری قبل از شنیدن صدای بوق آزاد

نشانگر ماه، سال و ساعت                                                    

20 نوع زنگ متفاوت

5 سطح تنظیم نور صفحه نمایشگر                                        

3 سطح تنظیم صدای زنگ

قابلیت تنظیم مدت قطع موقت FLASH                                  

زنگ ساعت و بیدار باش

موزیک انتظار                                                                    

دارای آیفون

 

 

 


         

تلفن مدل TL-D 6000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آماده کردن تلفن برای تماس اضطراری کودکان در غیاب شما(baby talk)

دارای هشت ملودی مختلف و دو ریتم ساده جهت انتخاب برای زنگ تلفن

انتقال تماس بیرونی به دیگر تلفن های موازی بر روی خط تلفن

قفل شماره گیری سه حالته (تمام،صفر بند،آزاد)

دارای سیستم دوگانه شماره گیری FSK/ DTMF

تکرار اتوماتیک شماره گیری

دارای سیستم منشی تلفنی یک طرفهOGM(اعلام شماره تلفن جایگزین)

اعلام شماره تلفن تماس گیرندگان به زبان فارسی، عربی و انگلیسی

دارای 36 حافظه

دماسنج

 

 

تلفن مدل TL-D 6010

دارای سیستم دو گانه شماره گیری FSK /DTMF

55 حافظه تماس ورودی، 18 حافظه تماس خروجی و 55 حافظه تماس های مهمVIP

8 نوع زنگ متفاوت

زنگ ساعت و بیدار باش

3 سطح تنظیم صدای زنگ

موزیک انتظار

مکالمه و قابلیت تکرار خودکار آخرین تماس

دارای 5 سطح تنظیم کد محلی دیجیتالی و قابلیت فیلتر نمودن کد محلی

دادن تماس call back

 

تلفن مدل TL-D 6020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آماده کردن تلفن برای تماس اضطراری کودکان در غیاب شما(baby talk)

دارای هشت ملودی مختلف و دو ریتم ساده جهت انتخاب برای زنگ تلفن

انتقال تماس بیرونی یه دیگر تلفن های موازی بر روی خط تلفن

قفل شماره گیری سه حالته(تمام،صفر بند ،آزاد)

دارای سیستم دو گانه شماره گیریFSK / DTMF

تکرار اتوماتیک شماره گیری

دارای سیستم منشی تلفنی یک طرفه OGM(اعلام شماره تلفن جایگزین)

اعلام شماره تلفن تماس گیرندگان به زبان فارسی،عربی و انگلیسی

دارای 15 حافظه

دماسنج

 

تلفن مدل TL-D 6030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارای دو سیستم FSK/ DTMF

پنجاه و پنج حافظه تماس ورودی و قابلیت برگشت

هجده حافظه تماس خروجی به همراه زمان و مدت

پنجاه و پنج حافظه تماس های مهم VIP

مکالمه و قابلیت تکرار خودکار اخرین تماس

دادن تماس CALL BACK

قابلیت فیلتر نمودن کد محلی

قابلیت شماره گیری قبل از شنیدن صدای بوق ازاد

نشانگر ماه،سال و ساعت

5 سطح تنظیم نور صفحه نمایشگر

قابلیت تنظیم مدت قطع موقتFLASH

موزیک انتظار

دارای آیفون

تلفن مدل TL-D 6040

آماده کردن تلفن برای تماس اضطراری کودکان در غیاب شما (BABY TALK)             

دارای هشت ملودی مختلف و دو ریتم ساده جهت انتخاب برای زنگ تلفن

انتقال تماس بیرونی به دیگر تلفن های موازی بر روی خط تلفن                       

قفل شماره گیری سه حالته (تمام - صفر بند - آزاد)

دارای سیستم دو گانه شماره گیریFSK / DTMF                                                 

تکرار اتوماتیک شماره گیری

دارای سیستم منشی تلفنی یک طرفهOGM (اعلام شماره تلفن جایگزین)                 

اعلام شماره تلفن تماس گیرندگان به زبان فارسی،عربی و انگلیسی

دارای 13 حافظه                                                                                             

دماسنج         
                                                                                                                       

 

 

تلفن مدل TL-D 6050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آماده کردن تلفن برای تماس اضطراری در غیاب شما(BABY TALK)

دارای هشت ملودی مختلف و دو ریتم ساده جهت انتخاب برای زنگ تلفن

انتقال تماس بیرونی به دیگر تماس های موازی بر روی خط تلفن

قفل شماره گیری سه حالته(تمام،صفر بند،آزاد)

دارای سیستم دو گانه شماره گیری FSK/DTMF

تکرار اتوماتیک شماره گیری

دارای سیستم منشی تلفنی یک طرفه OGM(اعلام شماره تلفن جایگزین)

اعلام شماره تلفن تماس گیرندگان به زبان فارسی، عربی و انگلیسی

دارای 55 حافظه تماس ورودی،18 حافظه تماس خروجی و 55 حافظه تماس های مهم

دماسنج

 

 

 

تلفن مدل TL-D 6060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آماده کردن تلفن برای تماس اضطراری کودکان در غیاب شما(BABY TALK)

دارای هشت ملودی مختلف و دو ریتم ساده جهت انتخاب برای زنگ تلفن

انتقال تماس بیرونی به دیگر تماس های موازی بر روی خط تلفن

قفل شماره گیری سه حالته(تمام،صفربند،آزاد)

دارای سیستم دو گانه شماره گیری FSK/DTMF

تکرار اتوماتیک شماره گیری

دارای سیستم منشی تلفنی یک طرفهOGM(اعلام شماره تلفن جایگزین)

اعلام شماره تلفن تماس گیرندگان به زبان فارسی،عربی و انگلیسی

99 حافظه تماس های ورودی و 20 حافظه تماس های خروجی

دماسنج

تلفن مدل TL-D 7000

 

آماده کردن تلفن برای تماس اضطراری کودکان در غیاب شما baby talk

انتقال تماس بیرونی به دیگر تماس های موازی بر روی خط تلفن

قفل شماره گیری سه حالته (تمام،صفربند،آزاد)

دارای سیستم دو گانه شماره گیریFSK / DTMF

تکرار اتوماتیک شماره گیری

دارای سیستم منشی تلفنی یک طرفه OGM (اعلام شماره تلفن جایگزین)

اعلام شماره تلفن تماس گیرندگان به زبان فارسی ،عربی و انگلیسی

دماسنج

 

کاربران حاضر در سایت

ما 22 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

اخرين خبرها

Error: No articles to display

خبرنامه

براي دريافت اخرين تغييرات ايميل خود را وارد كنيد
شما اینجا هستید: Home محصولات تلفن